Adăugat în Blog

Traducere AUTORIZATĂ sau traducere LEGALIZATĂ?

legalizare

Foarte puțin clienți cunosc sau înțeleg diferența dintre traducerile autorizate și cele legalizate. În opinia mea problema vine și de la faptul că denumirile celor două tipuri de traduceri creează confuzie. Dacă traducerea legalizată s-ar numi traducere autorizată ȘI legalizată, ar fi ceva mai clar faptul că cele două sunt diferite prin prisma faptului că în cel de-al doilea caz mai există ceva ÎN PLUS față de primul tip de traducere. 

question

***Traducere autorizată

Traducerea autorizată este o traducere făcută de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei – așa cum sunt și eu. Prin semnătura și ștampila sa aplicată pe traducere traducătorul autorizat certifică faptul că prin traducere nu s-a modificat conţinutul și sensul textului iniţial. De exemplu, încheierea mea de traducător sună așa:

„Subsemnata LASLAVIC TIMEA, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România cu autorizaţia nr. 19707, certific conformitatea traducerii de mai sus cu textul înscrisului original în limba maghiară ce mi-a fost prezentat.”

***Traducere legalizată

Traducerea legalizată este o traducere autorizată care este apoi legalizată la notar. Ce înseamnă asta? În unele cazuri este nevoie de o certificare în plus pentru faptul că acea traducere a fost realizată de un traducător autorizat. Notarul public certifică faptul că semnătura și ștampila de pe traducere aparțin într-adevăr unui traducător autorizat, întrucât are o bază de date cu specimenele de semnătură și ștampilă ale traducătorilor autorizat din orașul său (sau chiar din afara lui).

Pentru ca o traducere autorizată să poată fi legalizată la notar este nevoie ca traducătorul autorizat să se fi înregistrat la Camera Notarilor Publici și să fi depus specimenul său de semnătură și ștampilă la biroul respectivului notar public. De exemplu, eu colaborez cu notarii publici pe care îi regăsiți în secțiunea Colaboratori de pe pagina mea, aici. Este important ca un traducător autorizat să fi depus specimenul său la cât mai mulți notari. Cel puțin din punctul meu de vedere! Astfel mă asigur de faptul că clientul meu poate să meargă să legalizeze traducerea autorizată efectuată de mine la notarul public la care apelează de obicei sau care este mai aproape de el ș.a.m.d.

Pentru ca o traducere autorizată să fie legalizată la notar este nevoie de prezentarea documentului original în fața notarului și de atașarea la traducere a unei copii a documentului care a fost tradus. Copia xerox și traducerea se capsează și apoi se ștampilează și semnează și între pagini. Apoi, încheierea care i se adaugă acestei traduceri este diferită de cea de la traducerea autorizată (conține mai multe informații cu privire la documentul sursă și cu privire la traducerea în sine). Totodată unei traduceri care urmează să fie legalizată la notar i se va atașa și o altă încheiere, cea pe care o va completa și apoi semna și parafa notarul public care legalizează traducerea. Aceasta sună așa:

„(…) Subsemnatul ……………………Notar Public, în temeiul Art. 12, lit. j) din Legea notarilor publici și a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus, aparținând ……………………, interpret şi traducător autorizat, în baza specimenului de semnătura depus la biroul notarial, de pe cele …. exemplare ale înscrisului, care are ca parte integrantă o copie a actului tradus. (…)”

De regulă este nevoie de o legalizare a traducerilor atunci când este vorba de documente oficiale, cum ar fi: certificate de naştere, de deces, de căsătorie, procuri, declarații, diplome de studii etc. Cel mai important este ca atunci când vi se cere undeva o traducere, să vă asigurați că ați înțeles bine ce tip de traducere vi se solicită: una autorizată sau una care să fie și legalizată? 

minions gif

Legalizarea la notar presupune un efort în plus și din partea traducătorului, și din partea clientului. Apoi, legalizarea unei traduceri costă aprox. 35-38 de lei/document, astfel că este important ca în cazul în care NU este nevoie de legalizare, să nu cheltuiți banii aceștia degeaba.

INFO: Lista traducătorilor autorizați din România o găsiți aici, iar cea a notarilor publici din România, aici.